I Språket intervjuas Johanna Schelhaas om hur föräldrar använder ikonicitet, (det vill säga ord som låter som de betyder) och hur denna form av barnriktat tal används under barnens första två levnadsår.

Ljudsymbolik fångar bebisens intresse

– Föräldrar använder ljudsymboliska ord för att få uppmärksamhet från sina bebisar, säger Johanna Schelhaas, som är amanuens och masterstudent i lingvistik och som dessutom jobbar som forskningsassistent  i projektet "Modellering av barns språkutveckling genom förälder-barn interaktion (MINT)", där hon har studerat vuxnas bebisspråk.

Intervju i P1

Lyssna på intervjun med Johanna i P1: Namnam, shhhooo, mjau, kuckeliku! (länk till Sveriges Radio P1, Språket, avsnitt 1178401)

Forskningsresultat

Johanna har tidigare presenterat resultat från forskningsprojektet både i sitt magisterarbete "Sound symbolism in Swedish child-directed speech: A longitudinal study of lexical iconicity” och vid konferensen OFTI36.