I det senaste numret av Språktidningen (nr 2, 2017) och i DN (2017-02-28) undersöker Kristina Nilsson Björkenstam och Gintaré Grigonyté om det ligger något i påståendet att Donald Trump skulle ha de bästa och retoriskt mest verkningsfulla orden.

En jämförelse av transkriptioner från offentliga framträdanden av Donald Trump och Hillary Clinton under valkampanjen 2016 visar att Trumps vokabulär är mindre varierad än Clintons, och att han i högre grad upprepar hela eller delar av yttranden. Ofta handlar dessa upprepningar om spontana utvikningar utanför manus i samspel med publiken.

Om undersökningen

Undersökningen baseras på studier av taltranskriptioner av Trump och Clinton under valkampanjen 2016. Forskarna har studerat kampanjtal, tv-debatter, middagstal och tal under valnatten. Analysmetoden identifierar repetitioner, inklusive sådana där talaren lägger till, tar bort eller byter ut ord eller fraser.

Hitta till artiklarna

Information om författarna