Hur hänger hjärnans utveckling ihop med utvecklingen av språket och förmågan att kommunicera? Inom neurolingvistiken studeras språk utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Till hjälp har man modern teknologi, som hjärnavbildning med fMRI-kamera.

Neurolingvistik 5 hp introducerar experimentell forskning om den mänskliga hjärnans bearbetning av språk. Delar av kursen ges på universitetets hjärnavbildningscenter SUBIC, där studenterna får göra egna experiment med hjärnsavbildningskamera.* 

Julia Uddén är kursansvarig: 

– Det här är en kurs för alla som vill fördjupa sin förståelse för människan. Kursen ger träning i självständigt, stringent tänkande men tillhandahåller också konkreta verktyg som är användbara i framtidens arbetsliv.

Julia Uddén är forskare och delar sin tid mellan Institutionen för lingvistik och Psykologiska institutionen. Hon doktorerade inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

– Jag kom in på lingvistik för att jag var intresserad av hur hjärnan bearbetar sekvenser, den typen av mönster som sträcker ut sig i tiden och som finns i till exempel språk, musik och dans. Senare blev jag nyfiken på hur hjärnan klarar av att skapa mening bortom det som uttrycks bokstavligen, berättar hon. 

Idag forskar hon på pragmatik, det vill säga den del av språkets funktion som inte är bunden till grammatik eller enskilda ords betydelse, utan snarare handlar om kontexter. Med hjälp av resurserna på SUBIC undersöker hon hur pragmatiska färdigheter utvecklas hos ungdomar och unga vuxna.

*Den som tillhör en riskgrupp kan delta i labben via webb. 

 

Neurolingvistik 5hp ges på grundnivå höstterminen 2020. Studenter som vill uppnå 7,5hp kan med fördel kombinera Neurolingvistik 5hp med kursen Planering av ett lingvistiskt projekt 2,5hp. 

Läs mer och anmäl dig här: Neurolingvistik 5hp

Planering av ett lingvistiskt projekt 2,5hp

För att vara behörig till kursen ska du ha läst Lingvistik I, 30 hp, eller motsvarande och kursen Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5hp. Är du osäker på om du uppfyller behörighetskraven? Kontakta oss gärna för eventuellt tillgodoräknande: studierektor@ling.su.se

Julia Uddén
Julia Uddén är hjärnforskare med inriktning på språk och kommunikation. 2017 fick hon L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset, som främjar framstående kvinnliga forskare. Foto: Emma Burendahl