Henrik Bergqvist har sedan många år arbetat som fältlingvist med fokus på inhemska språk i Mellan- och Sydamerika vilket inneburit längre vistelser i Mexico och Colombia för fältstudier.

Henrik Bergqvist
Henrik Bergqvist

Henrik har för närvarande ett postdoktoralt stipendium från
Åke Wibergs stiftelse som möjliggör en undersökning av kommunikativ betydelse hos diskursmarskörer i lakandonska, dvs. hur talarens hållning och taldeltagarnas asymmetriska tillgång till kunskap synliggörs i användningen av diskursmarkörer.

Dessa postdoktorala studier bygger vidare på Henriks pågående forskning om hur interaktionella hänsyn ges uttryck i språks morfologi och lexikon, med speciellt fokus på antaganden om andras uppmärksamhet och vetande.
Läs mer om stipendiet här.

Henrik Bergqvist disputerade 2008 i fältlingvistik vid University of London, School of Oriental and African Studies, Endangered Languages Academic Programme med avhandlingen “Temporal reference in Lakandon Maya: Speaker- and Event-perspectives”.

Mer information om Henrik Bergqvist finns på hans profilsida