Hatice Zora, postdoktoral forskare vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet tilldelas årets Bernadottestipendium för sin banbrytande forskning om prosodi, alltså den språkliga melodin i tal. Hennes pågående forskningsprojekt kartlägger den språkliga melodins förmåga att uttrycka känslor och söker skilja på den emotionella dimensionen och den språkstrukturella dimensionen av språkmelodin.

– Det finns massor av studier om språkets uppbyggnad. Språket är en väldigt kognitivt utvecklad förmåga som hör till den yttre delen av hjärnan. Känslor däremot är primitiva och hör till en annan del av hjärnan. Exakt hur kopplingen mellan de båda sker vet vi inte än, säger Hatice Zora.

"Erkännandet betyder mycket"

Svenska Akademins Bernadottestipendium delas ut för tredje gången sedan det instiftades i april 2016. Det utdelas omväxlande till forkare inom litteratur och språk. Stipendiet är på 120 000 kronor och två veckors vistelse i Hvita villan på Öland. Det kommer att delas ut av Hans Majestät Konungen den 25 april i Bernadottebilbioteket på Kungliga slottet.

Utbildad i Turkiet

Hatice Zora är språkvetare inriktad mot fonetik och neurovetenskap. Hon gick sin grundutbildning vid Hacettepeuniversitetet i Ankara, Turkiet, och sin masterutbildning vid Lunds universitet. År 2016 disputerade hon vid Stockholms universitet på avhandlingen Mapping prosody onto the lexicon: Memory traces for lexically specified prosodic information in the brain. Hatice Zoras pågående forskningsprojekt är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan lingvistik, neurobiologi och experimentell psykologi.