Fabienne Westerberg är gästdoktorand vid Institutionen för lingvistik och är vanligtvis verksam vid Laboratory of Phonetics, Glasgow University, samt Queen Margaret University i Edinburgh, Skottland.

Mellan 26 septermber och 7 oktober kommer hon att spela in stockholmares tungrörelser vid tal. Hon jämför sedan materialet med inspelningar från Göteborg och Uppsala.

Fabienne Westerberg, gästforskare från Glasgow, har inrättat sig på Institutionen för lingvistik för att med hjälp av ultraljudsutrustning titta på hur stockholmare använder sin tunga när de talar. Foto: Monica Havström
Fabienne Westerberg, gästforskare från Glasgow, har inrättat sig på Institutionen för lingvistik för att med hjälp av ultraljudsutrustning titta på hur stockholmare använder sin tunga när de talar. Foto: Monica Havström

Vid inspelningarna använder hon ultraljud eller ultrasound tongue imaging (UTI) för att undersöka tungans rörelser. UTI använder samma utrustning som ett medicinskt ultraljud, och fungerar med hjälp av sonar. En sensor hålls mot undersidan av hakan, och skickar ut ljudvågor som färdas upp mot tungan. När signalen når tungytan studsar den tillbaka, och sensorn förvandlar ekot till en bild. På så sätt går det att se tungans kontur och hur den rör sig.

– Det är alltså inget instrument som man måste ha i munnen. Visserligen ser sensorns headset udda ut men det är helt ofarligt att delta, säger Fabienne Westerberg.

Hon söker deltagare som kan medverka under hennes vistelse vid Stockholms universitet (26 september-7 oktober). Förutsättningarna är att du är över 18 år, har bott i Stockholm större delen av livet och har stockholmsdialekt, har svenska som modersmål och inte har några tal- eller lässvårigheter.

– Jag söker studenter, personal och personer som inte går på SU – alla kan vara med. Studien tar cirka en timme att utföra per person. De som deltar i studien blir inspelade medan de läser upp ett antal ord från en datorskärm.

Vill du vara med? Kolla här:

Photo: M Havström
Photo: M Havström