Francesca D Garbo
Francesca Di Garbo

Francesca Di Garbo disputerade vid Insitutionen för lingvistik i september 2014. Hennes avhandling "Gender and its interaction with number and evaluative morphology: An intra- and intergenealogical typological survey of Africa" är baserad på en typologisk undersökning av inbördes samverkan mellan tre grammatiska områden: genus, antal och värderande (diminutiv och augmentativ) morfologi. Urvalet är hämtat från 100 afrikanska språk.

Efter disputationen fick Francesca Di Garbo en tvåårig postdoc-tjänst  vid Helsingfors universitet, där hon har fortsatt med sin forskning inom afrikanska språk och språktypologi. Hon har under denna tid haft nära kontakt med Institutionen för lingvistik genom ett strategiskt forskningssamarbete kring språk och språkutveckling mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet.

2015 tilldelades Francesca Di Garbo pris för mest framstående vetenskapliga prestation 2014 av Högskoleföreningen i Stockholm, samma år erhöll hon andra pris för "Best paper presentation by a postdoctoral researcher" vid SLE-konferensen i Leiden, Nederländerna för sitt bidrag Measuring morphosyntactic complexity crosslinguistically: Two case studies of grammatical gender.

Francesca Di Garbos kommer att mellan 2017-2018 spendera sitt tvååriga postdocstipendium från Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse vid Institutionen för lingvistik.