Robert Östling och Francesca di Garbo.
Robert Östling, docent i lingvistik och Francesca Di Garbo, docent i allmän språkvetenskap. 

Francesca Di Garbo, tidigare postdoktor i allmän språkvetenskap, intresserar sig i sin forskning för synkron och diakron typologi, morfosyntax, nominal klassificering, genus- och numerussystem, språkkomplexitet, och afrikanska språk. I sitt nuvarande projekt fokuserar hon på pluralkongruens i kushitiska (afroasiatiska) språk.

Robert Östling är datorlingvist och forskar om allmänna tillämpningar inom språkteknologi (NLP), så som ordklasstaggning, maskinöversättning och ordlänkning. I sin forskning om beräkningstypologi använder han dessa och andra språkteknologiska verktyg för att ta reda på mer om strukturen i en stor del av världens språk. Han använder också språkteknologiska verktyg för att automatisera psykolingvistiska undersökningar. Robert Östling befordras till universitetslektor vid institutionen från och med mitten av december.