I sitt pågående arbete fokuserar han främst på den sydliga dialekten av sydsamiska som talas i Härjedalen och motsvarande sida i Norge.

På bild: Richard Kowalik är doktorand vid Stockholms universitet, och har sydsamiskan som arbetsfält. Fotograf: Oda Martine Øverhaug