Utdrag ur Faktablad Linnaeus-Palme (536 Kb) : ”Lärarutbytena avser att ge studenter tillfälle att få undervisning av en utländsk lärare utifrån ett internationellt perspektiv. (...) Lärarutbytet innebär ett nära samarbete med värdinstitutionens lärare för att kunskaper och erfarenheter ska spridas mellan institutionerna och berika undervisningen i respektive land.”

Lärarutbyten med Ghana

Professor Maria Koptjevskaja Tamm tillbringade oktober 2016 vid University of Ghana-Legon och undervisade vid två kurser för masterstudenterna och doktoranderna vid Department of Linguistics.

Professor Koptjevskaja Tamm med masterstudenter och doktorander vid Dept. of Linguistics. Foto: C Appah
Professor Koptjevskaja Tamm med masterstudenter och doktorander vid Dept. of Linguistics. Foto: C Appah

I båda fallen handlade undervisningen om att väcka studenternas intresse för deras egna språk i ett större typologiskt perspektiv, framför allt genom att visa hur man arbetar med språkjämförelse på ett systematiskt sätt och hjälpa dem att tillämpa denna metodologi på de egna språken. De fenomen som stod i centrum för systematisk jämförelse var bl a hur man talar om temperatur och om emotioner, vilka varit centrala i Maria Koptjevskaja Tamms egen forskning under de senaste åren. Studenterna blev väldigt engagerade i diskussionerna kring denna för dem helt nya inriktning inom lingvistiken och de var mycket ambitiösa i sina slutuppsatser för de båda kurserna.

Under maj 2016 kommer utbytespartnern från University of Ghana-Legon, dr. Clement Appah till Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, och ska då undervisa om Ghanas största språk akan på den nystartade kursen ”Ett språk i världen”.

Internationell workshop om ghananska språk

Maria Koptjevska Tamm med Dr. Ọbádélé Kambon från University of Ghana-Legon vid workshopen "Areal semantifcs in Ghanaian languages". Foto: Ọ Kambon
Maria Koptjevska Tamm med Dr. Ọbádélé Kambon från University of Ghana-Legon vid workshopen "Areal semantifcs in Ghanaian languages". Foto: Ọ Kambon

Under sin månadslånga vistelse i Ghana organiserade professor Koptjevskaja Tamm också en workshop ”Areal semantics in Ghanaian languages” vid den första stora internationella konferensen SOLCON 1, som anordnades av School of Languages vid University of Ghana-Legon 27-29 oktober.

Maria Koptjevskaja Tamm samordnar för närvarande ett speciellt nummer av open-access-tidskriften Ghana Journal of Linguistics som fortsättning på workshopen.

Tidigare samarbete med Ghana

Samarbetet initierades 2012 med en första finansiering av Stockholm University Academic Initiative for international research collaboration. Östen Dahl och Maria Koptjevskaja Tamm hade möjlighet att besöka Department of Linguistics, University of Ghana-Legon, där de stiftade bekantskap med dess personal och studenter. Mottagandet var överväldigande positivt, båda parterna blev överens om att fortsatta kontakter mellan våra institutioner skulle gagna båda sidorna. Genom en gemensam ansökan till Linnaeus-Palme programmet påbörjades samarbetet 2014, med planering av möjliga lärar- och studentutbyten mellan våra institutioner. Extra gynnsamt för samarbetet mellan våra insitutiopner är att en av lektorerna vid Department of Linguistics, Yvonne Agbetsoamedo, tidigare var doktorand vid Institutionen för lingvistik (2010–2014). Hon disputerade på en avhandling om språket sɛlɛɛ i oktober 2014.
Läs mer om våra tidigare forskarutbyten med University of Ghana-Legon.

Masterstudenter på fältstudier i Ghana

Två studenter vid Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot Typologi och språklig mångfald (Carolina Lindmark och Anton Nordén), fick möjlighet att utföra sina fältstudier under tre månader i Ghana. Fältresan finansierades genom ett stipendium från Sidas Minor Field Studies-program. Tiden i Ghana spenderades huvudsakligen på campus vid University of Ghana-Legon (november 2015- januari 2016). Där ägnade de sig åt datainsamling av Ghanaian Pidgin English (ghanansk pidginengelska), det informella språk som används av studenter som en form av ”Educated Pidgin”. Engelska är det officiella språket inom skolväsendet i Ghana men på raster och bortom formella sammanhang talas ofta pidgin, främst bland manliga studenter. Datan som Carolina och Anton har samlat in kommer de nu att använda som underlag för sina masteruppsatser. Utöver praktiskt fältlingvistiskt arbete har de rest i landet, besökt två nationalparker och ett före detta slavfort samt lärt sig mer om lokala kulturer och landets historia.