Lyssna på när Richard Kowalik berättar om sin forskning kring sydsamiskan i Sameradion (Sveriges Radio, tisdagen 20 februari 2018, 13:15)

Om Richard Kowalik

Richard Kowalik är doktorand i lingvistik med inriktning mot lingvistisk typologi och språkdokumentation.

Fokus på hand avhandlingsprojekt är att skriva en korpusbaserad grammatik för sydsamiskan. Sydsamiska är ett underbeskrivet och hotat minoritetsspråk som talas i Sverige och Norge. Språket tillhör de samiska språken, som är del av den finsk-ugriska språkfamiljen.

Läs mer om Richard Kowalik här.