Fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik har varit stängt för besök under våren. Nu öppnar verksamheten upp för experiment med försökspersoner. Öppnandet görs med nya regler och restriktioner för att undvika spridning av Covid 19-virus, allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendatoner. 

Till Fonetiklaboratoriet

Tillfälliga regler/Temporary rules