All undervisning vid Stockholms universitet ges för närvarande på distans. Med anledning av Coronapandemin sker ingen fysisk undervisning, eller examination, i universitetets lokaler. 

Som läget ser ut kommer även höstterminens kurser att påverkas. Vi på Institutionen för lingvistik ser därför över kursutbudet och undersöker möjligheten att framöver erbjuda mer distansundervisning.  

Vi vill försäkra våra blivande studenter om att alla kurser som planerat att ges också kommer att ges i höst. Men vissa kurser, som normalt ges på campus, kommer helt eller delvis att bedrivas på distans. Vi gör vårt bästa för att så snart som möjligt kunna meddela vad som gäller för just din kurs. Information kommer att publiceras här och senare i lärplattformen Athena (som du får tillgång till vid registrering i augusti).


Universitetets samlade information om Coronapandemin och hur den påverkar olika verksamheter finns att läsa på su.se/corona.

Mer information om att studera på distans hittar du på su.se/livetpadistans