Josefina Safar. Private photo.
Josefina Safar. Private photo.

Avhandlingens titel

A comparative study of Yucatec Maya Sign Languages

Opponent 

Viktoria Nyst, fil. dr, Senior University Lecturer, 
Centre for Linguistics, Universiteit Leiden.

Zoom

För åtkomst till webinariet i Zoom, vänligen anmäl dig nedan.

Webinar Registration

 

Om avhandlingen

Ämnet för avhandlingen är inhemska teckenspråk i yukatekmayasamhällen i Yucatán, Mexiko. Josefina Safar har inom sitt avhandlingsprojekt genomfört fältstudier i fyra byar med en stor andel döva: Chicán, Nohkop, Trascorral och Cepeda Peraza. Döva i dessa samhällen har aldrig haft tillgång till dövskolor eller liknande, och har heller aldrig varit i kontakt med det mexikanska dövsamhället. På grund av det har de inte haft möjlighet att tillägna sig det nationella mexikanska teckenspråket (Lengua de Señas Mexicana; LSM). De har således utvecklat sina egna lokala teckenspråk för att kommunicera med varandra och med hörande släktingar. I dessa mindre samhällen har många invånare en eller flera döva i sin närhet, bland släktingar, grannar eller vänner, och yukatekiska teckenspråk (Yucatec Maya Sign Languages; YMSLs) delas därmed av döva och hörande. Detta är unga teckenspråk med tre generationer döva i Chicán, men endast en generation i Nohkop, Trascorral och Cepeda Peraza. 

Varför är detta viktigt?

Yukatekiska teckenspråk är hotade minoritetsspråk och fram tills idag har vi vetat väldigt lite om deras teckenförråd och grammatik. Språken ger oss en inblick i hur nya teckenspråk uppstår och hur de förändras över generationer. Yukatekiska teckenspråk visar på hur hörandes gester kan införlivas i teckenspråk.

Att jämföra olika teckenspråk med ursprung i samma geografiska och kulturella kontext underlättar forskning som försöker identifiera hur olika sociolingvistiska faktorer (t.ex. antal generationer av döva, dövas ålder, fördelning av döva över olika familjer, osv.) påverkar språkliga strukturer.

Slutsatser

  • De yukatekiska teckenspråken är likartade men obesläktade teckenspråk. De överlappar varandra i fråga om teckenförråd och grammatik som en följd av sin gemensamma grund i gester och en delad kultur.
  • Den sociala och kulturella kontext i vilken ett språk utvecklas ger form till dess språkliga strukturer. Av den anledningen påträffar vi en hel del variation mellan och inom yukatekiska teckenspråkssamhällen.
  • Många språkliga strukturer återfinns redan hos första generationen yukatekiska teckenspråksanvändare, men språken förändras över tid. Nya lexikala och grammatiska konventioner uppstår när teckenspråket överförs till nästa generation.
  • Gester som används jämte talad yukatekiska fungerar som en grund för yukatekiska teckenspråk. Döva teckenspråksanvändare tar till sig dessa gester och förändrar och anpassar dem till sina teckenspråk.

Betygsnämndsledamöter

Marianne Gullberg, professor, Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik, Lunds universitet.

Anna-Lena Nilsson, professor, Insitutt for språk og litteratur, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

Gerardo Ortega, fil. dr,  Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham.

Suppleant: Henrik Bergqvist, docent, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 

Ordförande för disputationen

Maria Koptjevskaja Tamm, professor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 

Handledare

Johanna Mesch, professor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.