Dövstudier behandlar sociala och kulturella aspekter kring teckenspråk och dövsamhälle. Kursen tar upp hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och hur samhället behandlar och har behandlat döva och teckenspråk genom historien.

Sen anmälan till vårterminen 2021 

Vårterminen 2021 ges Dövstudier 7,5 hp som webbaserad distanskurs under terminens andra halva (22 mars – 6 juni). Anmälan är öppen till och med 28 februari. Läs mer och anmäl dig här:
Dövstudier 7,5 hp