Carl Börstell är forskare i lingvistik med inriktning mot teckenpråk. Efter sin disputation 2017 har han varit verksam som forskare vid Radboud University i Nijmegen och som lektor i vid universitetet i Hamburg. Som universitetslektor vid Institutionen för lingvistik har han undervisat på masterprogrammet i språkvetenskap och på ett flertal kurser i teckenspråk. Carl Börstell arbetar för närvarande vid Universitetet i Bergen. 

Intresse för språktypologi och tecknade språk

Carl Börstells forskningsintressen inkluderar teckenspråk, typologi, grammatikalisering, morfologi, negation och multimodalitet. Bland forskningsprojekten han arbetat med återfinns undersökningar av ikonicitet och metaforer i olika teckenspråk och gester, samt ordklasser, ordföljd och syntaktiska funktioner i olika teckenspråk.
Carl Börstell är utbildad vid Institutionen för lingvistik.

Läs en intervju med Carl Börstell på våra utbildningssidor:

Porträttfoto av Carl Börstell. Foto: Suzan Zanders
Foto: Suzan Zanders

"Jag önskar att det multimodala perspektivet kan bli standard inom språkforskning"