Projektet “Analys av produktiva modeller för turtagning i talad interaktion” beviljas ett anslag på 4 271 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfornd. Mattias Heldner och Marcin Włodarczak vid Institutionen för lingvistik är medsökande till Gabriel Skantze från KHT, som är anslagsförvaltare för projektet. 

Lär mer om projektet hos Riksbankens Jubileumsfond:
Analys av prediktiva modeller för turtagning i talad interaktion