Tävlingen arrangerades av föreningen Humsamverkan, som en del av deras projekt att hitta bilder som kan illustrera inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen och hur denna forskning vidare kan bidra till samhället. Riktlinjer för bilderna var att de skulle visa upp hum/sam-forskning och innehålla bildtänkandets komponenter (analysobjekt, analysverktyg, analytiker, analysmiljö). Det var också ett extra plus om bilden indikerade att den illustrerade forskningen skulle kunna komma till användning i samhället.

Bilden vann tredje pris i tävlingen om att hitta nya vägar att illustrera forskning inom humaniora. Photo: F Lacerda
Bilden vann tredje pris i tävlingen om att hitta nya vägar att illustrera forskning inom humaniora. Photo: F Lacerda

 

Vinnare av tredje pris

Fotografiet som vann tredje pris i tävlingen visar ett moment ur Institutionen för lingvistiks forskning om barns språkutveckling. Det aktuella projektet studerar hur föräldrar samspelar med sina barn genom att språkligt och gestuellt beskriva objekt och situationer i barnets omgivning samt svarar på barnets språkliga och motoriska initiativ. Bilden är ett montage av två vidvinkelbilder som visar interaktionsstudion och kontrollrummet i anslutning till studion.

Bakom bidraget står professor Francisco Lacerda tillsammans med forskarna Tove Gerhom och Lisa Gustavsson, samliga verksamma forskare i Fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik.

Läs mer om bilden: Tredje pris för bild av humsamverkan
Läs mer om tävlingen: Nya bilder av forskning inom humaniora

Första pris gick även det till ett bidrag från Stockholms universitet - det vinnande tävlingsbidraget skapades av Per-Anders Ejdeholm och Olga Karlsson (webbredaktör respektive administrativ chef vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score) samt illustratören Staffan Westerlund (som även är redaktör vid Juridicum).

Om Humsamverkan

Humsamverkan är en förening som skärper samverkan mellan å ena sidan forskare och studenter inom humaniora/samhällsvetenskap och å andra sidan samhällets offentliga, privata och ideella organisationer. Humsamverkan skapar redskap, arrangerar aktiviteter och driver opinionsfrågor, i samverkan med företrädare för akademi, samhälle och forskningsfinansiärer. Humsamverkan byggs upp inom ramen för ett projekt som initierats och drivs av en hum/sam-forskare och finansieras av Vinnova.
www.humsamverkan.se