Du söker till både program och kurser i samma anmälan på www.antagning.se. Där kan du också följa din anmälan, läsa kontrollbesked och antagningsbesked.

Antagning.se

Kontakta studentexpeditionen eller studierektor om du har frågor kring detta.

Läs mer på Anmälan och antagning