Andning registreras med elastiska band i Fonetiklaboratoriet, Stockholms universitet.
Andning registreras med elastiska band i Fonetiklaboratoriet, Stockholms universitet.


De flesta av oss tänker nog inte medvetet på hur den vi pratar med andas. Men faktum är att andningen spelar en avgörande roll i våra samtal. Hur vi andas signalerar vems tur det är att prata, om vi har mer att säga eller om vi öppnar för andra att ta ordet.
– Vi kan ofta både se och höra när vår samtalspartner andas in, som en förberedelse för att säga något, eller andas ut efter att ha pratat klart. På liknande sätt lägger vi märke till om någon tystnar utan att andas ut, det vill säga håller andan en stund innan hen pratar vidare, säger Marcin Włodarczak, docent och biträdande lektor vid Institutionen för lingvistik. I fyra år har han lett projektet Andning i samtal som undersökt just andningens kommunikativa funktion.

Registrerade deltagarnas andningsmönster

Forskning har länge hävdat att andningen är betydelsefull i kommunikationen och särskilt för att signalera vems tur det är att prata. Men få empiriska studier har gjorts för att pröva dessa påståenden. Därför ville Marcin Włodarczak och hans kollegor undersöka när inandningar, utandningar och andhållningar förekommer i förhållande till olika turtagningshändelser i samtal. Marcin Wlodarczak, berättar hur man gått till väga:
– Vi arrangerade ett antal trepartssamtal i vårt fonetiklaboratorium, där deltagarna fick prata om precis vad de ville. Förutom att spela in samtalen registrerade vi deltagarnas andning med elastiska band. De mäter förändringar i bukens och bröstkorgens omkrets vid in- och utandning. Med ljudinspelningarna identifierade vi turtagningshändelser och genom att kombinera dessa med andningsregistreringen kunde vi undersöka andningen i samtalen.

  

Forskningen kan få betydelse för talande datorer 

I en serie artiklar har fonetikforskarna kunnat visa att inandningar är snabbare och hörs tydligare när man tänker fortsätta prata och till viss del när man tänker börja prata. Uttandningar efter tal tar kortare tid och andhållningar förekommer ofta när man tänker fortsätta prata efter en paus. Slutligen har man visat att datorers möjligheter att förutsäga vem som ska prata härnäst förbättras kraftigt om de ges tillgång till andningsinformation. 

Marcin Włodarczak, forskare vid Institutionen för lingvistik. Foto: Karin Lindahl
Marcin Włodarczak, forskare och biträdande lektor vid Institutionen för lingvistik. Foto: Karin Lindahl

– Resultaten är viktiga för förståelsen av mänskliga samtal och kan användas bland annat för att öka förståeligheten och människolikheten hos talande datorer. De kan också bidra till att göra dessa datorer bättre på att förstå mänsklig turtagning, säger Marcin Wlodarczak. 
På en praktisk nivå har projektet också bidragit till att utveckla utrustning för insamling och analys av andningsdata i spontana samtal. Utifrån ett omfattande empiriskt material har projektet visat att olika andningsmönster används systematiskt i tal. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet. 

Här kan du läsa mer: 
Aare, K., Włodarczak, M., & Heldner, M. (2019). Breath holds in spontaneous speech. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 13–34. doi: 10.12697/jeful.2019.10.1.01

Włodarczak, M., & Heldner, M. (2017b). Respiratory constraints in verbal and non-verbal communication. Frontiers in Psychology, 8, 1–11. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00708

Włodarczak, M., & Heldner, M. (2018). Exhalatory turn-taking cues. In Proceedings of Speech Prosody 2018 (pp. 334–338). Poznań, Poland. doi: 10.21437/SpeechProsody.2018-68 

Włodarczak, M., Laskowski, K., Heldner, M., & Aare, K. (2017). Improving prediction of speech activity using multi-participant respiratory state. In Proceedings of Interspeech 2017 (pp. 1666–1670). Stockholm, Sweden. doi: 10.21437/Interspeech.2017-1176 

Włodarczak, M., & Heldner, M. (2016b). Respiratory turn-taking cues. In Proceedings of Interspeech 2016 (pp. 1275–1279). San Francisco, CA. doi: 10.21437/Interspeech.2016-346

Włodarczak, M. (2019). RespInPeace: Toolkit for processing respiratory belt data. In M. Heldner (Ed.), Proceedings of Fonetik 2019 (pp. 115–118). Stockholm, Sweden. doi: 10.5281/zenodo.3246019 

Edlund, J., Heldner, M., & Włodarczak, M. (2014). Catching wind of multiparty conversation. In Proceedings of Multimodal Corpora: Combining applied and basic research targets (MMC 2014) (pp. 35-36). Reykjavik, Iceland.