Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet har tilldelat Alice Bondarenko ett stipendium på 5000 kr från Tobias Harjas minnesfond. Stipendiet uppmärksammar Alice Bondarenkos C-uppsats från 2019, där hon undersöker vilka funktioner förleden lill- och små- har i sammansättningar. "Författaren visar i sitt arbete på självständighet och vetenskapligt tänkande med goda argument samt förmedlar stort intresse för ämnet i en väldisponerad diskussion” skriver föreningen i sin motivering. 
Stipendiet ur Tobias Harjas minnesfond delas årligen ut till en student som som lagt fram en uppsats vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Studenten ska i sitt arbete ha främjat svenska språket och använt det för att skapa intresse för sitt ämne. Stipendiet och minnesfonden instiftades 1999, till minne av bortgångne studenten Tobias Harjas, som var verksam i Humanistiska föreningen.

Läs Alice Bondarenkos uppsats: Lillebröder och småsaker -  En studie av förleden lill- och små- i svenska sammansättningar.