Adam Persson, Gunnel Källgren-stipendiat
Adam Persson, Gunnel Källgren-stipendiat

Ämnesdagen i språkteknologi hölls måndag 9/1 2017 på Institutionen för lingvistik med deltagare från Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, KTH och Stockholms universitet. Detta årliga nationella möte, som roterar mellan lärosätena, samlar lärare i språkteknologi/datorlingvistik som presenterar sina utbildningar, utbyter kursmaterial och diskuterar pedagogiska idéer.

Under mötet tilldelades Adam Persson, magisterstudent och amanuens i datorlingvistik, Gunnel Källgren-stipendiet. Stipendiet utdelas av Insamlingsstiftelsen Gunnel Källgrens minnesfond vars ändamål är att främja forskning och undervisning i datorlingvistik vid Stockholms universitet genom att dela ut stipendier till förtjänta studenter i detta ämne vid universitetet. Stiftelsen tillkom 1999 till minne av Gunnel Källgren, professor i datorlingvistik.

Stort grattis till Adam!