Henrik Liljegrens nya bok ”A grammar of Palula” är en omarbetad och utvidgad version av hans doktorsavhandling från 2008. Det är en beskrivning av det indoariska språket palula som talas i norra Pakistan. Den bygger på förstahandsdata som samlats in i fältarbete och i nära samverkan med talare av språket under en dryg tioårsperiod. Språket palula talas av ca 10000 människor i Chitraldalen som ligger i den extremt mångspråkiga bergsområdet Hindukush som också sträcker sig över gränsen till Afghanistan.

Beskrivningen omfattar språkets fonologi, morfologi och syntax och tar även upp ett antal lexikala drag av särskilt intresse. Två kortare annoterade texter som representerar en nordlig och en sydlig dialekt av språket finns med i boken. Beskrivningen introducerar också den speciella spåkliga och geografiska miljö där språket talas.

Henrik och hans familj var bosatt i Pakistan under tre längre tidsperioder. Han och hans fru Maarit var med och grundade Forum for Language Initiatives, ett utbildnings- och resurscenter för de många minoritetsspråken i regionen.

Henrik Liljegrens bok är en del i det mer omfattande arbete som pågår vid Institutionen för lingvistik med att studera och dokumentera språklig mångfald. Boken ges ut av Language Science Press och är tillgänglig digitalt helt utan kostnad:
http://langsci-press.org/catalog/book/82.

Referens:
Liljegren, H. (2016) A grammar of Palula (Studies in Diversity Linguistics 8).
Berlin: Language Science Press.