I fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik. Foto: Johnér bildbyrå
Fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik. Foto: Johnér bildbyrå

– Fonetiken kom jag i kontakt med första gången när jag som ung läste franska. Jag spelade jag i band och var intresserad av datorer och därför lockade fonetiklaboratoriet. Där fanns tidigt möjligheter att spela in ljud digitalt med hög kvalitet, det fanns ett ekofritt rum och jag kunde göra akustiska analyser av inspelningarna. Jag blev inblandad i forskningsprojekt och upptäckte ganska snart att jag trivdes med fonetisk forskning. Efter min doktorsexamen vid Umeå universitet forskade jag i tio år vid KTH innan jag kom till Stockholms universitet och Institutionen för lingvistik 2011.  

Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl
Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl

Vad är det bästa med ditt ämne?
– Jag gillar att fonetik är så tvärvetenskapligt. Det är ett språkämne och det handlar om talet — något som är väldigt viktigt för oss människor. Men det är också ett experimentellt och tekniskt ämne som hämtar metoder från talteknologi, psykologi, medicin, akustik, musik, rörelsevetenskap, datavetenskap, statistik och neurologi. Inom fonetiken mäter och räknar vi mycket vilket gör oss till ett udda ämne på Humanistiska fakulteten. Resultaten tillämpas också inom många olika ämnen: för språkundervisning, logopedi, talteknologi och sångpedagogik med mera. 

Berätta om nya kursen Datainsamling för tal- och röstforskning!
– Det är en kurs för dem som vill lära sig göra experimentella undersökningar av tal och röst, oavsett ändamål. Kursen drar nytta av de unika möjligheter som finns i vårt fonetiklaboratorium men ger också grunden för att bygga upp egna faciliteter för tal och röstforskning. Kursens föreläsare är dessutom internationellt erkända tal- och röstforskare från KI, KTH och Fonetiklaboratoriet här på Stockholms universitet.

 

Nyfiken på lingvistik och fonetik? Läs mer här!