Ljuba Vesselinova växte upp i Bulgarien och var tidigt intresserad av språk. Via stipendier kom hon till Sverige och började läsa lingvistik. Idag är hon professor i allmän språkvetenskap och har undervisat i många olika länder. 

Vad är det bästa med ditt ämne?
– Det bästa med lingvistik är att det är en paraplydisciplin med många olika inriktningar. Man kan läsa datorlingvistik, fonetik eller allmän språkvetenskap, som typologi. Alla förgreningar har inte jättemycket med varandra att göra men alla förenas av intresset för språk. 

Hur hamnade du är idag?
– Jag är ursprungligen från Bulgarien och läste först engelska och franska. Men min nyfikenhet på små och ovanliga språk fick mig in på de skandinaviska och genom stipendier från Svenska institutet kom jag till Sverige. Här bestämde jag mig för att läsa lingvistik, ett ämne som passade mitt intresse för världen och för språk i allmänhet. Efter kandidatexamen läste jag masterutbildning i USA och kom sedan tillbaka till Stockholms universitet för att doktorera. 

Du undervisar bland annat på kursen Språk och geografi 7,5 hp. Berätta!
– Språk och geografi är för den som är intresserad av språkdiversitet och hur språkspridning påverkas av geografiska faktorer. Kursen ger också en introduktion till geografiska informationssystem och deras användning för språkstudier samt till kartologi för lingvister.

Ljuba Veselinova har under sin karriär undervisat i Sverige, USA, Storbritannien, Turkiet och Ryssland. I sin forskning behandlar hon frågor inom språktypologi, uppkomst av grammatik och lexikon och samspel mellan grammatik, lexikon och kognition. Hon är också intresserad av utrotningshotade språk, språkspridning och och hur språk påverkas av geografiska faktorer. 

Nyfiken på lingvistik? Läs mer om ämnet här: Lingvistik