Universitetslektor i teckenspråk (tidsbegränsad anställning) – sista ansökningsdag 30 november

Universitetslektor i lingvistik (4 tidsbegränsade anställningar) – sista ansökningsdag 1 december