Översättare (2 tidsbegränsade anställningar) – sista ansökningsdag 20 november