Doktorandutlysningen görs inom projektet ”Döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige”. Projektet finansieras genom Vetenskapsrådets projektbidrag för forskning om migration och integration.

Syftet med projektet är att undersöka den språkliga situationen för döva nyanlända. Eftersom många döva som kommer till Sverige har växt upp med begränsad, eller nästintill obefintlig tillgång till språk syftar projektet mer specifikt till att studera hur döva nyanlända över 18 år använder sig av språk i social interaktion. Dessutom kommer projektet att undersöka hur deras språkliga tillägnande av svenska och svenskt teckenspråk ser ut.