Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i sin helhet: strukturellt, interaktionellt, pragmatiskt, neurologiskt och utvecklingsmässigt. Forskningsområdet Typologi och språklig mångfald bygger på systematiska jämförelser av språkliga fenomen inom representativa urval av världens språk.

Ämne/ämnesbeskrivning

Lingvistik, profilerat mot typologi och språklig mångfald.

Arbetsuppgifter

Arbetet består av undervisning på kurser om lingvistikens grunder (morfologi, syntax, semantik och diskurs) och centrala områden och tillämpningar, variationen i världens språk och språket som fenomen i ett tvärvetenskapligt perspektiv, men även annan lämplig undervisning kan förekomma. Hit räknas kurser inom institutionens befintliga kursutbud. Tillkommer även handledning av studenter, granskning av uppsatser, kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, och delta i institutionellt arbete. Minst 30 % av anställningen ska ägnas åt egen forskning och kompetensutveckling. Vad gäller forskningsandelen förväntas den anställda initiera forskningsprojekt och bidra till extern finansiering av forskning vid institutionen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor i lingvistik är den som avlagt doktorsexamen inom allmän språkvetenskap med profil typologi och språklig mångfald, eller bedöms ha motsvarande vetenskaplig kompetens, och visat pedagogisk skicklighet på såväl grundläggande som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten skall visas medelst dokumenterad erfarenhet av undervisning, framställning av läromedel och kursutveckling, samt genom handledning inom områden av relevans för anställningen. Den vetenskapliga skickligheten skall visas med internationella publikationer, framträdande vid internationella konferenser och internationellt forskningssamarbete inom områden av relevans för anställningen. Den sökande skall ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt som är nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl och på utsatt tid.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästes vid:

  • pedagogisk och vetenskaplig skicklighet
  • dokumenterad erfarenhet av forskning inom typologi och språklig mångfald

Särskild vikt fästes vid:

  • beredskap och dokumenterad förmåga att undervisa både svenskspråkiga och engelskspråkiga kurser
  • förmåga och beredskap att, i samarbete med studierektorer och lärarkollegium, bedriva kursutveckling och pedagogiskt kvalitetsarbete
  • förutsättningar och beredskap att samverka med institutionens övriga forskare inom ramen för forskningsprofilen vid Institutionen för lingvistik

Stor vikt fästes vid:

  • dokumenterad administrativ skicklighet liksom uppvisad noggrannhet och strukturerat arbetssätt
  • dokumenterad samarbetsförmåga
  • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning.

Övriga upplysningar

Den utlysta anställningen är ett vikariat på deltid (65%) under perioden 2018-05-14 till 2018-12-31.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Francisco De Lacerda, tfn 08-162341, francisco.lacerda@ling.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-162130, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-162664, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-162000 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, examensbevis och betyg eller intyg som styrker dina kvalifikationer.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-05-04

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5342&rmlang=SE