Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser 4 anställningar som postdoktor vid någon av följande institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet:

Projektbeskrivning

Inriktningen på postdok-projektet ska ligga inom FoSpraks profilområde. Det innebär att postdoktorernas projekt skall behandla frågeställningar som rör språkets system och struktur, och som har en god förankring inom de språkvetenskapliga kärnområdena grammatik (morfologi och syntax), fonetik, fonologi, semantik och pragmatik. Arbetet skall bygga på empiriskt material som kan komma från ett eller flera språk och som gärna får betraktas ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv.

Arbetsuppgifter

Forskning. Viss undervisning/institutionstjänstgöring, upp till 20 %, kan förekomma.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, att det tilltänkta projektet ligger inom FoSpraks profilområde, och att det tilltänkta projektet relaterar till ett forskningsämne som finns representerat vid den av de ovan nämnda institutionerna som man önskar att förlägga sin postdoktoranställning till. Därtill läggs vikt vid planerad institutionsöverskridande kontakt med annan institution vid Humanistiska fakulteten än den tilltänkta heminstitutionen. Sökande förväntas kunna uttrycka sig obehindrat på engelska alternativt svenska, både muntligt och skriftligt, samt ha god förmåga att kommunicera. Kunskaper i ytterligare språk ses som en merit.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av sekreterare för FoSprak, Sofia Gustafson Capkova, tfn 08-16 34 88, sofia@ling.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina  språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  - varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  - varför och hur du vill bedriva projektet
  -vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-10-25 (förlängd ansökningstid)

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=6778&rmlang=SE