Institutionen för lingvistik i Stockholm är med sina 70-talet medarbetare en av de större institutionerna vid språkvetenskapliga sektionen. Verksamheten utgörs av undervisning till cirka 30 procent, och 70 procent forskning, varav en stor del är externfinansierad.

Institutionen består av fem avdelningar med varsin huvudinriktning: allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk för döva. De fem avdelningarna har eget ansvar för sina delar av institutionens forskningsverksamhet.

Arbetsuppgifter

Institutionen för lingvistik söker en forskningsassistent inom infrastrukturprojektet SWE-CLARIN, finansierat av Vetenskapsrådet. Den här aktuella aktiviteten syftar till att konstruera litterära korpusar genom utveckling av korpusrepresentation, annoteringsmetoder, analysverktyg och utvärderingsmetoder, samt vetenskaplig rapportering av resultaten.

Kvalifikationer

Vi söker någon med examen på grundnivå eller avancerad nivå med inriktning mot datorlingvistik/språkteknologi. Arbetet kräver goda kunskaper i programmering (i första hand Python), korpusbaserade metoder och maskininlärningsmetoder, god förmåga att författa vetenskapliga publikationer på engelska, samarbetsförmåga, samt den lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid urval av behöriga sökande fästs

  • särskild vikt vid kunskaper i programmering (i första hand Python)
  • särskild vikt vid tidigare forskningsanknutet arbete och publikationer med anknytning till korpusbaserade metoder och maskininlärningsmetoder
  • stor vikt vid dokumenterat god samarbetsförmåga

Anställningsvillkor

Anställningen avser 80 %, men kan komma att justeras beroende på person och överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till sju månader, med tillträde den 1 juni 2018. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av docent Mats Wirén, tfn 08-16 12 44, mats.wiren@ling.su.se.

Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-05-02

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5366&rmlang=SE