Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet är med sina drygt 70-talet medarbetare en av de större institutionerna vid språkvetenskapliga sektionen. Verksamheten utgörs av undervisning till cirka 30 procent, och 70 procent forskning, varav en stor del är externfinansierad.

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten har du möjlighet att delta i fakultetens forskarskola.

Projektbeskrivning

Befattningen är profilerad mot fonetik eller språktypologi. För fonetik förväntas en projektplan med experimentell inriktning med anknytning till institutionens fonetiklaboratorium. För typologi förväntas en projektplan med hög relevans för lingvistisk diversitet liksom beredskap att samarbete med fakultetens framtida forskningsområde Språkdiversitet (se https://www.ling.su.se/english/research). En projektplan inom något av de två nämnda områdena vilken även knyter an till något eller några av de övriga forskningsområdena på institutionen, som datorlingvistik, språkdokumentation, teckenspråk, barns språkutveckling eller Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) är en merit.

Särskilt meriterande är erfarenhet av forskningsrelaterat arbete inom utlysningens profil.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i lingvistik krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp lingvistik inklusive ett examensarbete om minst 15 hp i ett ämne relevant för den föreslagna forskningsplanen. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande innehar språkkunskaper i det tilltänkta avhandlingsspråket/uppsatsspråket (enligt 5.4.1 och 8.6 i den allmänna studieplanen engelska eller svenska). Språkkunskaperna visas genom forskningsplan och andra relevanta delar av ansökan (t.ex. uppsatser, publikationer, betyg och intyg.) Sökande med forskningsplan inom teckenspråk ska därutöver behärska ett teckenspråk. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urval görs med hänsyn till tidigare utbildning, forskningsplan och samarbetsförmåga enligt kriterier angivna i huvudområdets allmänna studieplan och lokala antagningsordning.
Se: Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i lingvistik.

Lokal antagningsordning vid institutionen för lingvistik finns på: www.ling.su.se/antagningsordning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektor Sofia Gustafsson Capkova, tfn 08-16 34 88, studierektorfu@ling.su.se, professor Mattias Heldner, tfn 08-16 19 88, mattias.heldner@ling.su.se (fonetik), eller professor Bernhard Wälchli, tfn 08-16 23 44, bernhard@ling.su.se (språktypologi).

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-10-15

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=6740&rmlang=SE