Stockholms universitets presstjänst

Stockholms universitets presstjänst nås i första hand via
Telefon +46 (0)8-16 40 90
E-post: press@su.se.

För frågor rörande Institutionen för lingvistik, kontakta prefekt Mattias Heldner
Telefon: +46 (0)8-16 19 88
E-post: prefekt@ling.su.se