Institutionens administrativa ledningsgrupp:

Mattias Heldner, prefekt
Ingela Holmström, ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson Capková, biträdande prefekt med adm. samordningsansvar
Jeffy Mwakalinga, tekniskt ansvarig
Karin Lindahl, kommunikatör
Linda Habermann, studentexpeditionen