Administrativ studievägledare i lingvistik

Frågor om antagning, behörighet och examen i lingvistik:
Nada Djokic, rum C378
Mottagningstid: ons kl 13-15 (eller enligt överenskommelse)
Telefon: 08 16 23 46
E-post: studievagledare@ling.su.se

Studievägledare i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

Åsa Gustafsson, rum C370
Mottagning: enligt överenskommelse
Telefon: 08 16 23 37
E-post: asa.gustafsson@ling.su.se