Administrativ studievägledare (frågor om antagning, behörighet och examen)

Nada Djokic, Byråsekreterare
Rum C378
Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
Telefon: 08 16 23 46
E-post: studievagledare@ling.su.se
 

Ämnes- och karriärvägledare i lingvistik

Henrik Liljegren, studierektor
Rum C244
Mottagning eligt överenskommelse
Telefon: 08 16 12 45
studierektor@ling.su.se
 

Ämnes- och karriärvägledning i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

Åsa Gustafsson, studierektor
Rum C370
Mottagning: enligt överenskommelse
Telefon: 08 16 23 37
E-post: asa.gustafsson@ling.su.se