Administrativ studievägledare

Nada Djokic (frågor om antagning, behörighet och examen), rum C378
Mottagningstid: ons kl 13-15 (eller enligt överenskommelse)
Telefon: 08 16 23 46
E-post: studievagledare@ling.su.se

Ämnesvägledare

Lingvistik
Johanna Schelhaas, rum C354
Amanda Kann rum C354
Mottagning: enligt överenskommelse
E-post: amnesvagledare@ling.su.se

Teckenspråk/Svenska som andraspråk för döva
Åsa Gustafsson, rum C370
Mottagning: enligt överenskommelse
Telefon: 08 16 23 37
E-post: studievagledare.tsp@ling.su.se