Sofia Gustafson Capková, lingvistik
Mottagning efter överenskommelse, rum C 254
Telefon 08-16 34 88
studierektor@ling.su.se
ma@ling.su.se (för frågor gällande utbildning på avancerad nivå)
studierektorfu@ling.su.se (för frågor gällande utbildning på forskarnivå)

Åsa Gustafsson, teckenspråk
Mottagning efter överenskommelse, rum C370
studierektor.tsp@ling.su.se

Lisa Gustavsson, logopedi
Mottagning efter överenskommelse, rum C 259
studierektor.log@ling.su.se