Teckenspråk samt Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning
Åsa Gustafsson, studierektor.tsp@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 23 37, rum C 370