Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
Mottagning efter överenskommelse, rum C244
Telefon: 08 16 12 45
studierektor@ling.su.se

Lisa Gustavsson, Logopedi
Mottagning efter överenskommelse, rum C 259
studierektor.log@ling.su.se

Sofia Gustafson Capková, Utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning
Mottagning efter överenskommelse, rum C 254
Telefon 08-16 34 88
ma@ling.su.se (för frågor gällande utbildning på avancerad nivå)
studierektorfu@ling.su.se (för frågor gällande utbildning på forskarnivå)

Åsa Gustafsson, Teckenspråk
Mottagning efter överenskommelse, rum C370
studierektor.tsp@ling.su.se