Institutionsstyrelsen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Om oss
  5. Kontakt
  6. Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen leds av prefekt och ställföreträdande prefekt. Ledamöterna representerar lärare/forskare, adjunkter, teknisk/administrativ personal och studenter på grund- och forskarnivå.

IS sammansättning 2018–2020

Här finns en lista över styrelsens ledamöter under mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31.

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen C 378
Studentexpeditionen är för närvarande stängd men nås via e-post: exp@ling.su.se

Kontaktuppgifter för studentärenden

Följ oss i sociala medier

Facebook: Institutionen för lingvistik

Instagram: lingvistiksu

Twitter: TspLingSU (Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet)

Lingvisten Podcast

Lingvistikpoddradion