Självskrivna

Mattias Heldner, prefekt
Ingela Holmström, ställföreträdande prefekt
(Till och med 31 juli 2020: Francisco de Lacerda och Sofia Gustafson Capková)

Korporationen lärare

Professorer/docenter:

Ordinarie
Maria Koptjevskaja Tamm
Henrik Liljegren
Johanna Mesch

Gruppsuppleanter
Bernhard Wälchli
Mats Wirén

Övriga lärare:

Tove Gerholm 
Krister Schönström
Robert Östling

Gruppsuppleanter
Pétur Helgason
Marcin Włodarczak

Korporationen teknisk/administrativ personal

Administrativ

Cilla Nilsson

Teknisk

Ordinarie
Jeffy Mwakalinga
Suppleant
Nikolaus Riemer Kankkonnen

Studentrepresentanter
Doktorandrådet:
David Pagmar, suppleant: TBA
Ämnesrådet:
Althea Löfgren