Institutionsstyrelsens sammansättning 2021–2023

Självskrivna

Mattias Heldner, prefekt (ordförande)
Ingela Holmström, ställföreträdande prefekt (vice ordförande)

Lärare/forskare

Ordinarie ledamöter:
Tove Nilsson Gerholm
Krister Schönström
Robert Östling
Marcin Włodarczak
Maria Koptjevskaja Tamm
Mats Wirén
Bernhard Wälchli

Gruppsuppleanter:
Henrik Bergqvist
Ellen Marklund
Pia Simper-Allen

Adjunkter

Ordinarie ledamot:
Eira Balkstam
Suppleant:
Joel Bäckström

Teknisk personal

Ordinarie ledamot:
Jeffy Mwakalinga
Suppleant:
Hatice Zora

Administrativ personal

Ordinarie ledamot:
Sofia Gustafson Capková
Suppleant:
Linda Habermann

Studentrepresentanter

Vakant
 

Mandatperioden pågår 210101-231231