Prefekt

Francisco Lacerda, prefekt
Sofia Gustafson-Capková, ställföreträdande prefekt

Ämnesföreträdare

Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barns språkutveckling: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Dövas och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström

Ämnesföreståndare

Teckenspråk: Ingela Holmström

Studierektorer

Studierektor: Kristina Nilsson Björkenstam
Teckenspråk: Åsa Gustafsson
Logopedi: Lisa Gustavsson
Master/Magister: Sofia Gustafson-Capková
Forskarnivå: Sofia Gustafson-Capková

Administration

Ekonomi och personal: Anna Tretjakova
Ekonomi - projekt, FoSprak och KTT: Linda Kjellson
Expeditionen: Cilla Nilsson
Kommunikatör: Peder Nääs Sundemyr
Studentexpeditionen: Linda Habermann, Nada Djokic
SUBIC - projektledare: Elin Kihlgren
SUKAT-ansvar: Linda Habermann, Nada Djokic
Telefonkontaktansvar: Linda Habermann, Nada Djokic

Teknisk personal

1:e forskningsingenjör/civilingenjör, huvudansvarig för fonetiklaboratoriet: Johan Stark
1:e forskningsingenjör: Hassan Djamshidpey
1:e forskningsingenjör samt övergripande data- och systemadministratör: Jeffy Mwakalinga
Administration: Rickard Franzén
Huvudwebbredaktör: Peder Nääs Sundemyr
Huvudwebbredaktör SUBIC: Elin Allzén
Laboratorietekniker, EEG-system: Petter Kallioinen

Övrigt
Miljöansvarig: Jeffy Mwakalinga
Arbetsmiljöansvarig: Hassan Djamshidpey
Jämställdhetsansvarig: Åsa Gustafsson
Institutionsbiblioteksansvarig: TBA
Doktorandskyddsombud: Moa Gärdenfors