Prefekt

Mattias Heldner, prefekt
Ingela Holmström, ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson Capková, biträdande prefekt

Ämnesansvariga

Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen
Dövas och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström

Ämnesföreståndare

Teckenspråk: Ingela Holmström

Studierektorer och programsamordnare

Lingvistik: Sofia Gustafson-Capková
Teckenspråk: Åsa Gustafsson
Logopedi: Lisa Gustavsson
Avancerad nivå: Sofia Gustafson-Capková
Forskarnivå: Sofia Gustafson-Capková
Kandidatprogrammet i lingvistik: Bernhard Wälchli

Administration

Ekonomi - projekt: Linda Kjellson
Expedition: Cilla Nilsson
HR/personalärenden: Elin Allzén
Kommunikation: Karin Lindahl
Studentexpedition: Linda Habermann, Nada Djokic
SUBIC - projektledare: Elin Allzén
SUKAT-ansvar: Linda Habermann, Nada Djokic
Telefonkontaktansvar: Linda Habermann, Nada Djokic

Teknisk personal

1:e forskningsingenjör/civilingenjör, huvudansvarig för fonetiklaboratoriet: Johan Stark
1:e forskningsingenjör: Hassan Djamshidpey
1:e forskningsingenjör samt övergripande data- och systemadministratör: Jeffy Mwakalinga
Administration: Rickard Franzén
Huvudwebbredaktör: Karin Lindahl
Laboratorietekniker, EEG-system: Petter Kallioinen

Övrigt
Miljöansvarig: Jeffy Mwakalinga
Arbetsmiljöansvarig: Hassan Djamshidpey
Jämställdhetsansvarig: Åsa Gustafsson
Institutionsbiblioteksansvarig: TBA
Doktorandskyddsombud: Nora Duggan