Ansvarsområden

Ansvarsområden

Information om

Prefekt
Francisco Lacerda, prefekt
Sofia Gustafson-Capková, ställföreträdande prefekt

Ämnesföreträdare
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barns språkutveckling: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström
Ämnesföreståndare
Teckenspråk: Ingela Holmström

Studierektorer
Studierektor: Kristina Nilsson Björkenstam
Teckenspråk: Åsa Gustafsson
Logopedi: Lisa Gustavsson
Master/Magister: Sofia Gustafson-Capková
Forskarnivå: Sofia Gustafson-Capková

Administration
Ekonomi och personal: Anna Tretjakova
Ekonomi - projekt, FoSprak och KTT: Linda Kjellson
Expeditionen: Cilla Nilsson
Kommunikatör: Ulla Bjursäter
Studentexpeditionen: Linda Habermann, Nada Djokic
SUBIC - projektledare: Elin Kihlgren
SUKAT-ansvar: Linda Habermann, Nada Djokic
Telefonkontaktansvar: Linda Habermann, Nada Djokic

Teknisk personal
1:e forskningsingenjör/civilingenjör, huvudansvarig för fonetiklaboratoriet: Johan Stark
1:e forskningsingenjör: Hassan Djamshidpey
1:e forskningsingenjör samt övergripande data- och systemadministratör: Jeffy Mwakalinga
Administration: Rickard Franzén
Huvudwebbredaktör: Ulla Bjursäter
Huvudwebbredaktör SUBIC: Elin Kihlström
Laboratorietekniker, EEG-system: Petter Kallioinen

Övrigt
Miljöansvarig: Jeffy Mwakalinga
Arbetsmiljöansvarig: Hassan Djamshidpey
Jämställdhetsansvarig: Åsa Gustafsson
Institutionsbiblioteksansvarig: TBA
Doktorandskyddsombud: Signe Tonér

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 46
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Öppettider
Tisdag 9:00-10:00
Onsdag 13:00-15:00
Torsdag 9:00-11:00 och 13:00-16:00

Kontaktuppgifter för studentärenden

Lyssna på vår poddradio

Lingvistikpoddradion