Lingvistik

Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
Mottagning efter överenskommelse, rum C244
Telefon: 08 16 12 45
studierektor@ling.su.se

Iris-Corinna Schwarz, biträdande studierektor
iris-corinna.schwarz@ling.su.se

Sofia Gustafson Capková, studierektor för utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning
Mottagning efter överenskommelse, rum C 254
Telefon 08-16 34 88
ma@ling.su.se (för frågor gällande utbildning på avancerad nivå)
studierektorfu@ling.su.se (för frågor gällande utbildning på forskarnivå)


Teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

Åsa Gustafsson, studierektor
asa.gustafsson@ling.su.se