Per Aron Borg (1776-1839) startade dövundervisningen i Sverige och grundade Manillaskolan år 1812.

Oskar Österberg (1885-1921) gav 1916 ut den första boken om svenska tecken- språket med en teckenlista om drygt 350 tecken. Österberg som själv var döv skrev också om dövas liv i bl.a. Tystnadens folk (1918).

János (John) Lotz (1913-1973), dåvarande professor vid Columbia University, utvecklade under sitt år som gästprofessor vid Stockholms universitet (1962-63) allmän språkvetenskap till ett eget examensämne.

Gunnel Källgren (1949-1999), professor i datorlingvistik vid vår institution. Hon var mycket aktiv vid avdelningen för datorlingvistik under flera år, såväl i fråga om utbildning som forskning, och var också något av institutionens sociala medelpunkt.