Hur lägger man ett spåntak? Varför använde man näver i skorna? Vad är ett bottengarn? Vem kunde förtenna ett kopparkärl?

Hitta svaren i Nordiska museets etnografiska frågelistor med hjälp av specialister och avancerade sökredskap

Nordiska museets etnografiska frågelistor har skickats ut sedan slutet av 1920-talet och behandlar ämnen som ”Koppar", "Man och kvinna", "Gesällvandringar", "Håret, dess vård och kamning", "Punsch", "Västgötarnas handel" och många fler. Frågelistorna utgör en kartläggning av den svenska befolkningens livsmönster som täcker brytningstiden mellan bondesamhälle och modernitet.

Nu har frågelistorna digitaliserats och blivit sökbara, och vi vill bjuda in dig som har ett forskningsintresse i dem till en workshop där du kan prova på de nya möjligheterna. Under workshopen kommer en specialist på frågelistorna och specialister på sökgränssnittet Korp (http://spraakbanken.gu.se/korp/) att introducera de nya verktygen och hjälpa dig med dina forskningsfrågor.

Workshopen äger rum måndag den 9 maj klockan 10.00—16.00 på Stockholms universitet, rum E299, också kallad Studio 1, i Språkstudion. Språkstudion ligger i Södra huset på Frescati, hus E, plan 2. Länk till vägbeskrivning. Vi kommer att organisera en gemensam lunch för dem som är intresserade.

Detta är ett arrangemang i samarbete mellan Institutionen för lingvistik, Språkbanken och Nordiska Museet.

Swe-Clarin är ett infrastrukturprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som syftar till att tillgängliggöra språkteknologi för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap där naturligt språk utnyttjas som primärdata (se https://sweclarin.se). Swe-Clarin ingår i det europeiska nätverket Clarin med samma syfte (se http://www.clarin.eu).