Var med och påverka Svenskt teckenspråkslexikon!

Tid: Fredag 13 maj 2016, kl 13:00–17:00
Plats: Hörsal 2, Hus A, Södra huset, Frescati

Progam Temadag 13 maj (123 Kb)
Sista anmälningsdag 2 maj. Uppge namn på samtliga personer som ska komma. Anmäl dig via anmälningsblanketten:
https://form.jotformeu.com/60463485036355

PROGRAM

9.30-10.30      Seminarium A: ”Olika sätt att använda lexikonet” i C397
                            Seminarium B: ”Vilken information ska finnas i lexikonet?” i C389
10.30-11.30     Seminarium A: ”Olika sätt att använda lexikonet” i C397
                            Seminarium B: ”Vilken information ska finnas i lexikonet?” i C389

13.00–13.10   Välkommen till temadagen

13.10–13.35   Likheter och skillnader i början av 1900-talet
                            Johanna Mesch
13.35–14.00   Tecknen 1916 och 2016 -
                          hur mycket har teckenformen ändrats?

                           Calle Börstell
14.00–14.25   Documenting endangered sign languages:
                          The case of Yucatec Maya Sign Languages

                            Josefina Safar
- Kort paus -

14.35–15.00   Hur bevarar/beskyddar man finlandssvenskt teckenspråk?
                            Janne Kankkonen

15:00-15:25    Tecken och deras ursprung och betydelse på O. Österbergs tid
                              Tomas Hedberg

15.25–15.50   Tecken och dess ursprung och betydelse på O. Österbergs tid
                            Thomas Björkstrand, Joel Bäckström och Nik Riemer Kankkonen
15.50–16.00   Bildspel till Oskar Österbergs minne
                             Urban Mesch
16.00–17.00   Kaffemingel

Varmt välkomna!